Föreningens syfte/ändamål


Ängelholmsbygdens Idrottshistoriska Förening bildades den 6 november 2017.

Föreningens syfte

  • att samla in, förvara samt vårda arkivhandlingar och andra föremål, som har ett stort värde för kunskaperna om den idrottsverksamhet som bedrivs och har bedrivits i Ängelholmsbygden under olika tidsperioder. 
  • att utarbeta historik och skildringar om denna verksamhet.

  • att skildra denna historia för allmänheten genom att ordna utställningar, arrangera studieresor samt anordna föreläsningar och diskussionsaftnar.

  • att skapa ett idrottshistoriskt museum i Ängelholm.

  • att inom vår verksamhet, ge möjligheter till föreningar att presentera er historia.