Planerade evenemang


Planerade hittills för medlemmar 2022:

Volleyboll EVS ändrat p.g.a restriktionerna, inget datum fastställt.

Rögleevent mars/april  

Ev lunchtrav Halmstad 2 maj

Ytterligare info och inbjudan kommer längre fram