Hall of Fame

Klicka på diplomen för en närmare presentation

Kriterier till inval i ÄBIF: s Hall of Fame. 

Genom åren har mängder av idrottsprofiler, aktiva, ledare, bidragit till att göra Ängelholmsbygden till en framstående idrottsregion. Vi vill berätta om vår idrottshistoria och lyfta fram de personer som med sina insatser bidragit till detta. Sportsliga meriter är det viktigaste kriteriet för att bli invald. 

Kriterier

  • Idrottsutövare och ledare som uppnått framstående resultat nationellt eller internationellt och avslutat sin aktiva karriär.
  • Avlidna personer inom idrott såväl aktiva som ledare, som har varit allmänt erkända, haft stark anknytning till eller ha verkat i Ängelholmsbygden.
  • Ha gjort avgörande insatser och utvecklat idrotten i bygden på ett tydligt sätt.
  • Det bedöms som positivt om kandidaten har varit trogen föreningslivet i bygden under längre tid.
  • Har varit en god ambassadör för idrottslivet i Ängelholmsbygden.

Övrigt

Varje år utser ÄBIF fyra nya medlemmar i Hall of Fame. Två före detta aktiva och två ledare. Det är styrelsen som beslutar om valet av nya medlemmar. Alla medlemmar kan lägga förslag på kandidater.