Brottning  1930-talet

Ängelholm s IF: s brottarsektion 1933.    

Övre raden från vänster: Sverker Svensson, Kalle Bergman, Stig Sworén, Smith, Persson, Folke Moberg, Hans Hansson, Lennart Sandin.

Mellanraden från vänster: Henry Lindkvist, Lennart Johannsson, Einar Eld, Thorsten Pettersson, Karl-Erik Andersson, S. Hansson, Valter Nilsson, Ragnar Linnér, Arvid Nord, Karl-Erik Grönvall, Persson, Bengt Grönvall, Yngve Hansson.

Knästående från vänsterDaun, Hugo Kristiansson, Ljung, Alfred Johansson.

Sittande från vänster: Knut Lowén, Sven-Åke Gullberg, Erik Kristensson, Bror Kristensson, Gunnar Linnér, okänd, Karl-Martin Nord, Alf Ekenberg.


ÄBK i mitten av 30-talet, A-laget. 

Från vänster: Sven Nilsson, Hans Hansson, Hilmer Ahlin, Valter Nilsson, Tore Gullberg, Bengt Grönvall och Thorsten Pettersson. ÄBK i mitten av 30-talet, B-laget.

Från vänster:  Karl-Erik Grönvall” Kladden” , Ragnar Linnér, Smith, Stig Sworén, Karl Bergman, Lindbld.


Brottarbild från 1930-talet.

Henning Olsson, BK Göte besegrar Månsson från Båstad. BK Göte var en brottarklubb med rötterna i Starby

ÄBK- brottare i slutet av 30-talet. 

Från vänster: Okänd, Bengt Grönvall, Yngve Hansson, Walther Nilsson.