Våra arenor 1899-1940

 Här nedan finner du en mer eller mindre komplett lista över de arenor som verkar och verkat i Ängelholmsbygden. Tycker du något saknas får du gärna kontakta oss på info@ebif.se1899 Läroverkets gymnastiksal

Nybildade Engelholms Gymnastikförening får sin arena i det första Läroverkets gymnastiksal, senare Auktionskammare. Byggnaden låg på det som är Rönnegymnasiets innergård idag.

1902 Husarskvadronens gamla övningsfält

Engelholmsortens Skytteförening tar Husarskvadronens gamla övningsfält i Haradal (Brukshundklubben) i bruk som sin nya hemvist. Den första låg i Håvegropen, intill där den nya transformatorstatione finns idag.

1905 Trädgårdsmästare Anderssons äng

Utsikt från lasarettet mot trädgårdsmästare Anderssons äng, platsen för den första fotbollsmatchen i Ängelholm.Trädgårdsmästare Anderssons mark intill Karl XV: s bro, idag omgiven av Villagatan, blir stadens första fotbollsplan.

1905 Gröna Torg

Efter Villagatan blir Gröna Torg, trots sina gropar och ojämnheter, stadens första riktiga fotbollsplan. Där tampas de nybildade bollklubbarna BK Göta, BK Match och BK Sport. 1914 invigdes Samläroverket, senare Parkskolan, på denna plats.

1910 Lasarettsskogen

Engelholm Lawn Tennis Club förlägger sin verksamhet till Lasarettsskogen (vid Vattnets hus). Den första tennisbanan anlades vid Villa Solhem (Villa Clara) 1894.

1911 Kreaturstorget

Kreaturstorget (Nya torg) blir stadens nya fotbolls- och friidrottsarena från 1911. Där utkämpas tävlingar i bl. a. löpning, höjdhopp och kula.

1916 Pirarmarna i Skälderviken

De södra pirarmarna i Skälderviken blir stadens simcentrum i samband med att Ängelholms Simsällskap bildas.

1920-30-talet Rögle dammar

Här började ungdomarna i Rögle med omnejd att spela bandy. Vaggan till det som skulle bli Rögle BK.

1925 Nya idrottsplatsen

Nya” idrottsplatsen (Kullavägen) blir stadens första riktiga idrottsplats och Engelholms Idrottsförenings bas. Byggdes helt och hållet av föreningen.

1932 Tegelbruksdammen

Ängelholms Bandyklubb bildas. På den tiden spelade man sjumannabandy. Spelplatser var Tegelbruksdammen (mittemot nuvarande stadshuset) och emellanåt också ån vid Grönvalls Läderfabrik.

1938 Ängelholms simstadion Simba

Den nya simbassängen - en av landets förnämsta - invigs av Gustav Adolf, arvprins av Sverige, den 26 juni 1938. Blev något av ett centrum för simningen i Skåne."Simba" revs 1966.

1939 Ängelholms Idrottshall

En flygutställningshall från Stockholmsutställningen 1936 demonteras, magasineras och blir till slut Ängelholms nya Idrottshall för handboll. Invigdes den 5 mars 1939.

1939 Lingvallen

Skäldervikslägret börjar att byggas. 1947 fick det namnet Lingvallen. Nya hallar har tillkommit. Den senaste 2016. Lingvallen har ända sen sin tillkomst varit centralplatsen för Skånes Gymnastik-förbunds verkasmhet.