Bilder från vårt framväxande museum i Arenastaden

HD artikel om vårt nya museum