Friidrotten före 1925

Omkring 1909-10 börjar den allmänna idrotten på allvar att komma igång och det är troligtvis nu man börjar kalla föreningen för, Idrottsföreningen Göta.

Karl Dalfelt, den tidigare kommunalborgmästaren, skrev i en artikel i NST apropå den allmänna idrottens introduktion följande:

”Med den allmänna idrotten var det klent beställt, ja – den var nästan obefintlig. Framemot år 1910 fick staden i den unge järnvägsmannen och sedermera lokföraren, Johan Andersson den förste långdistanslöparen, som förutspåddes en lysande framtid på kolstybben. Av honom förväntades det stora ting i den kommande Berlinolympiaden år 1916, en olympiad som till följd av första världskriget aldrig kom till stånd.”

Under 1909 rådde det stor oro på arbetsmarknaden och fotbollen tycks, naturligt nog, spela en underordnande roll. Däremot anordnar föreningen den 4 september en tävling i långlöpning. Start i Skälderviken och med målgång i Ängelholm. Två år senare återkommer tävlingen nu är det sträckan Ängelholm - Munka Ljungby tur och retur, som skall avverkas. 

OS i Stockholm populariserade på ett lavinartat sätt friidrotten, så även i Ängelholm.

Efterhand organiserades utbytet med andra klubbar genom bildandet av Åsbo Häraders idrottskrets, som senare blev Nordvästra Skånes Idrottskrets(NSI). En av initiativtagarna var Hjalmar Johansson, taxiägare och innehavare av Café Royal i Ängelholm. Han beskrevs av samtiden, som ”en person med medryckande entusiasm och outtröttlig energi”, vilket bekräftas av följande episod.

Under ett sammanträde på Kafé Klinten i Åstorp den förste april 1917 bildades ovan nämnda idrottskrets. Johansson, som var en upptagen man höll på att komma för sent till det viktiga mötet, tåget gick ifrån honom. Hjalmar, som var en handlingens man, lät sig inte förskräckas utan rekvirerade snabbt en cykel och trampade iväg till Åstorp i regnväder och hann medverka vid det historiska ögonblicket, då den fria idrotten i Nordvästra Skåne tog ett stort kliv framåt.

En annan Ängelholmare spelade också en stor roll, nämligen den sedermera välbekante byggmästaren Fritiof Jönsson. Han ritade idrottskretsens vackra emblem.

Inom ÄIF utbröt det, vid den här tiden, en häftig diskussion huruvida fotboll eller fri idrott skulle vara föreningens viktigaste angelägenhet. Lustigt nog kom två namnar, att stå mot varandra. Utöver den redan nämnde också lastbilsåkeriägaren Hjalmar Johansson. Den senare höll styvt på att fotbollen borde gå före.

Bildandet av kretsen hade stor betydelse för friidrottens uppsving. Till detta bidrog också det vandringspris till bästa förening, som på initiativ av Hjalmar caféägare sattes upp av systrarna Friberg, ägare av Restaurang Thorslund. Priset bestod av en pampig silverpokal och sattes upp för ”att stimulera ungdomen inom Åsbo Härader till stärkande kroppsövningar och ett sunt friluftsliv”.

Under åren 1917 till 1919 erövrade Ängelholmsidrottare hela åtta kretsmästerskap.

Friidrottens ”arena” var, liksom fotbollen från 1911, Nya Torg. Resultaten var väl inte så lysande men med tanke på att de uppnåddes på urusla banor, med bristfällig utrustning var de beundransvärda. Det var en märklig "arena". Gatorna runt torget brukades som löparbanor men när man skulle avverka tiotusenmetersloppet så fick man springa ut och vända i Höja. 

Johan Andersson