Ängelholms Golfklubb

Golfen introduceras i Ängelholm


Golfspelet anses vara en skotsk uppfinning, Den äldsta golfbanan i världen är "The Old Links" vid Musselburgh Racecourse. Det hävdas att Maria Stuart ska ha spelat golf där redan 1567, de tidigaste historiskt belagda golfrundorna är dock från 1672. Från 1829 finns det första beviset på golfens begynnande internationalisering, då en klubb bildats i Calcutta i Indien. Trettio år senare fanns den första golfklubben på den europeiska kontinenten i franska Pau. Den bildas 1856 av skotska officerare. Det spelades golf i Sverige redan på 1890-talet och Göteborg var först ut. Stockholms GK bildades 1904, Karlskrona 1907 och i södra Sverige var Falsterbo GK först 1909. Utvecklingen av golfsporten gick väldigt länge långsamt. Den betraktades som en överklassport för att den var förknippad med höga kostnader. På 1950-talet växte intresset för golfsporten och på 1960-talet erkändes den rent av, som en folksport, då fanns det 112 golf-klubbar anslutna till Svenska Golfförbundet.

Ängelholmgolfen startade 1969, då Ängelholmsmästerskapet genomfördes för första gången.                                              1970 erbjöds golfintresserade kommuninnevånare golflektioner på Turisthotellet i Skälderviken. Instruktör var golfproffset Tony Lidholm. Det blev mycket populärt och samma dag erbjudandet gick ut var alla tider bokade. Inomhusträningen började i januari och pågick fram till mitten av april. Bland eleverna fanns både låghandicapare, som nybörjare. Vid den här tiden fanns det ingen golfklubb i Ängelholm och kommuninnevånare, som var golfintresserade, fick vara medlemmar i grannklubbar, som Båstad, Torekov och Mölle.  Eftersom Ängelholm inte hade någon egen golfbana fick mästerskapet spelas i Båstad. 1970 spelade man på samma bana och på damsidan hette mästarinnan då Berit Olow med resultatet 90 slag brutto. Tvåa blev Brita Grönvall med 99 slag. Handicaptävlingen vanns av Britta Grönvall med 75 slag med Svea Nilsson på andra plats med 76 slag. Herrsidan blev en stenhård duell mellan Jan Sonnevi och Anders Gullander med 77 slag. Den förre korades som segrare, då han hade en bättre score de sex sista hålen. Handicaptävlingen blev en triumf för Torsten Selander(hcp30), som vann på otroliga 61 slag före den lovande junioren Jan Grönvall(hcp28) 64 slag.

Ängelholm var länge en vit fläck för golfsporten men i januari 1970 presenterades planer på byggande av en golfbana i Ängelholm. Området som var föremål för planerna var den del av Ängelholm, som fått det svårförståeliga namnet Sibirien, ett skogsområde 4 km sydväst om centralorten. Anders Amilon fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för golfbanan. Bakom projektet stod en enad kommunledning med Jonas Walin och Thorsten Persson i spetsen. Området bedömdes vara idealiskt, närhet till centrala Ängelholm, inom gång-och cykelavstånd skulle göra den tillgänglig för en stor del av stadens invånare. Närheten till havet, ca 500 meter från det tilltänkta klubbhuset, var en annan stor fördel, som utredningen pekade på. Det undersökta området består av 75 procent skog och 25 procent jordbruksmark. Markens och jordens beskaffenhet ansågs var idealiska för anläggande av en golfbana. Jordarten i projektområdet är huvudsak sand och väldigt fördelaktigt ur gräsväxts- och ur dräneringssynpunkt. Ambitionerna för golfbanan var högt satta, vilket också visade sig i Amilons utredning. Det skulle bli en 18-hålsbana med internationella mått. Den skulle bestå av två 9-slingor. Anläggningskostnaden skulle stanna vid 600 000 kr exklusive klubbhus. Det rådde en väldigt positiv inställning till projektet från markägarna, Eric von Geijer och domänverket men länsstyrelsens långgående krav på ”planering och redovisning av framtida dispositioner av hela strandområdet med innanförliggande skog” gjorde att det blev omöjligt att då ta några nya väsentliga steg mot golfbaneprojektets realisering. Det skulle dröja ytterligare några år innan Ängelholm fick en golfklubb men den 28 maj 1973 bildades Ängelholms golfklubb av några golfentusiaster med Hasse Peterson i spetsen. Hasse var också klubbens första ordförande (1973-1985). De första åren gick åt till att försöka hitta lämplig mark att bygga en golfbana på. Det var inte så lätt på den tiden då det mesta klassades som god åkermark.  1975 till 1983 hade klubben endast en övningsbana, driving range, belägen på gamla soptippen intill Hedentorp på Södra Utmarken. 1980 fick klubben tillgång till mark, Furutorp, Munka Ljungby och banbygget kunde påbörjas på den plats där banan fortfarande är belägen. Marken arrenderades till en början, men köptes senare. Tio år efter klubbens bildande, den 28 maj 1983, slogs det första golfslaget. Den officiella invigningen skedde den 11 augusti 1984 och det var golfentusiasten Prins Bertil, som invigde.