Lagfotot på ”Kometen från Ängelholm”

Stående från vänster: Helmer Ekelin, John Eriksson, Ottosson, Karl ”Kille” Wahlqvist, Ragnar Borglin,.

Mellanraden från vänster: Karl Lundahl, Bruno Svensson, Otto Andersson

Främre raden från vänster: Kalle ”Slasmer” Persson, Krister Persson, Nisse Persson.