Veteranlag 1920-talet 

Laguppställning för ett av de veteranlag från 1920-talet, som samlade in pengar till byggandet av idrottsplatsen, dock inte det lag som nämns i texten. Bilden är tagen på Nya Torg och i bakgrunden ser vi Värnets station. 

Bakre raden från vänster: Joel Berg, domare, Hjalmar Johansson, Karl Dahlfelt (sedermera kommunalborgmästare i Ängelholm, 1948-1964), Hjalmar ”Smockan” Wikström, Lorentz Fredriksson, Carl Ekeroth.

Mittraden från vänster: Hjalmar Johansson(”Noak”), Arvid ”Sönnar” Nilsson, R.Eriksson

Främre raden från vänster: Karl Nilsson, Eric Bernhard Carlsson, Torsten Davidsson.