Hall of Fame

Medlem nr 15

Carl-Sune Ekeroth 1922 – 2003

.

Från 1953 och cirka 40 år framåt skrev han otaliga protokoll för handbollsklubben HS Sierra, Ängelholms Roddklubb, Idrottsringen och Ängelholms idrottshall.

Han var den förste idrottsledaren i Ängelholm som fick Gösta Plans kanna för framstående ledarinsatser i Ängelholm. Tilldelades också Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse sina insatser inom ängelholmsidrotten.

Det var i HS Sierra han gjorde sina största insatser, först som materialförvaltare från 1951. Två år senare tog han på sig sekreterare uppgiften, ett värv han innehade i flera decennier. Parallellt med sina styrelseuppdrag engagerade han sig, som ungdomsledare i både HS Sierra och Ängelholms Roddklubb. Gjorde även, som fritidspolitiker insatser för främjandet av stadens idrottsliv.

Carl-Sunes dotter tar emot bekräftelsen på att Carl-Sune valts in i Hall of Fame