Hall of Fame

Medlem nr 10
Sigbritt Dahn Nilsson 1931-2020

I början 1950-talet anlände Sigbritt till Ängelholm från Österlen. Den nyutbildade småskollärarens gymnastiktalanger upptäcktes snabbt och hon värvades 1952 av den legendariske ÄGF-ledaren och folkskolläraren Janne Nilsson. I styrelseprotokollet står det ordagrant, ”hon lovar att försöka ehuru med stor tvekan”. 

Det var stor ledarbrist inom ÄGF vid den här tiden och Sigbritts ankomst var som ”manna från skyn”. Sigbritt skulle bli föreningens mest betydelsefulla ledare genom tiderna på den kvinnliga sidan. Hennes ledargärning skulle sträckta sig över flera decennier. Hon ledde kvinnliga gymnaster, barngymnastik och elitgymnaster under 28 år.

 Lägger man till hennes drygt 20 år i ÄGF: s styrelse får man bilden av ett 60-årigt ledarskap. Det var i mångt och mycket Sigbritt, som byggde upp den struktur, som har gjort ÄGF till en framgångsrik förening. 1979 förärades hon Ängelholms Idrottsrings hederspris för sina idrottsgärningar.

Sigbritt till höger på bilden
Sigbritt Dahn Nilsson
Sigbritts dotter tar emot bekräftelsen på att Sigbritt valts in i Hall of Fame