Hall of Fame

Medlem nr 7
Hilmer Persson 1920-1998 

Hilmer förknippas framförallt för sitt ledarskap i Rögle BK. I RBK var han ledare i olika positioner, mestadels i styrelsearbetet – ordförande, kassör, ledamot etc – från 1950-talet och fram till 1985. Under ”Pollenkungens tid” var han den som såg till att ”klubbens hjärta” bibehölls och var under långa tider ordförande såväl i RBKs Ungdomssektion som Konståkningssektionen (som han var med och startade).

Var den som ledde klubbens arbete då ishallen brann ner 1982, med allt vad det innebar organisatoriskt, ekonomiskt etc. För det blev han tilldelad Idrottsringens ledarepris 1983.

Hann under sin ledarkarriär också med att vara ordförande i Ängelholms IF och Ängelholms Tennisklubb.

 Han gjorde allt detta helt ideellt och ville aldrig höra talas om att få någon ekonomisk ersättning. Han gjorde det för att han var intresserad och engagerad i idrott, framför allt ungdomsidrotten.


Hilmer Perssons änka Else tar emot bekräftelsen på att Hilmer valts in i ÄBIF: s”Hall of Fame” för 2020. Framför Else ser vi ett foto på Hilmer.
Hilmer Persson