Hall of Fame

Medlem nr 3
Bengt Borggren 1931-2018 

En av Ängelholmidrottens främsta ledarprofiler från slutet av 40-talet till mitten av 60-talet. 
Tretton år gammal, tog han och hans kamrater på Samrealskolan initiativ till pojklagsfotbollens start i Ängelholm. Bengt var den drivande kraften och drog 1944, tillsammans med sina skolkamrater, igång den första pojklagsserien i staden.

Från slutet av 40-talet byggde Bengt upp en ungdomsavdelning inom Ängelholms Idrottsförening. Genom ett nydanande och inspirerande ledarskap skapade han en ungdomsverksamhet inom ÄIF, som i mitten av 50-talet ansågs vara en av Skånes främsta. Utöver god träning var han en av de första ledarna, som förstod att stimulerade sina adepter med uppmuntringsresor och besök av prominenta idrottsprofiler.

Hans ledarskap innehöll även ett fostrande moment då ungdomarna, genom egna arbetsinsatser, fick bidra till finansieringen av resorna.

Satt i ÄIF: s styrelse, var lagledare för klubbens seniorlag och var dessutom redaktör och ansvarig utgivare för ÄIF- aren, klubbens medlemsblad under åren 1956-63.

Bengt Borggren