Bilder till olika föreningar som funnits i Ängelholmsbygden

Biljardklubben B32

B-laget 1931

Stående från vänster: Arvid Wetterling, Axel Steen, Karl Sundberg, Herman ”Lille”-Herman Hansson, Tage Ekenberg, Gustaf Josefsson, Nils Matsson.


Klubbmedlemmarna samlad i Café Royal, ”Lådan” omkring 1930.

Från vänster i soffan: Arvid Wetterling, George ”Jojje” Gustafsson, Kalle Möller.

Framför draperiet: Axel Steen, delvis skymd o.k. Erik(ev. Karl) Westman, Nils Johansson ”Noak”.

Från höger i soffan: August ”Sudden” Bengtsson, Nils Matsson, Oskar Tilly, Oskar Steen(bror till Axel).

Vid skåpet:  Hjalmar Johansson ”Noak”, caféinnehavaren(broder till Nils) med fru(namn okänt).

Engelholms Sport- och welocipedklubb

1890-tal

Cykelklubben Standard

Ängelholms Cykelklubb

Taget vid klubbens bildande:

Stående från vänster: Ebert Pettersson, Gunnar Plan, Otto Johansson, Axel Plan, Edvin Persson.

Sittande från vänster: Knut Berg, Gösta Plan.

Från vänster: Okänd, Ebert Pettersson, Otto Johansson, Edvin Persson. 

Stående från vänster:  Gösta Plan, Gunnar Plan.

Ängelholms första roddklubb(damer).  Bildad på 1890-talet

På bilden ser vi: Anna Gevert, Hilma Persson, Hulda Finberg Hendriksson, Hildur Sandberg, Anna Grönvall Mohlin, Frida Holmquist, Sigrid Grönvall, Klara Dyberg, Selma Fagerström

Systrarna Grönvall har nummer 1,2,3 på sina kepsar. Systrarna Åberg har nummer 4,5,6 på sina kepsar.

Den första manliga roddklubben bildad 1909

Engelholms Lawn Tennis club

Vid banan i Lasarettsparken omkring 1910.

Stående från vänster: Pator Trollér, Allie Brunnström, Carl Adlercreutz, fru Heilborn, Anna Ljunggren, Caroline Wachtmeister, okänd, Carl Mörner, juristen Wallinder, Frida Brunnström, Ebba Wachtmeister.

Sittande från vänster: Okänd skolpojke, Otti Ljunggren, domare Heilborn.

Stående från vänster: Anna Ljunggren, okänd, Adolf Ljunggren.  Sittande: Otti Ljunggren.

Ohlanders Herrekipering, tennisavdelningen.

Engelholms Boxningssällskap

Från vänster: Sköld, Joel Berg, Bruno Svensson, Edvin Bengtsson, Folke Jonsson, Arvid Bergström.