Våra lokala olympier

Utställningsfilmen från 2018, ljud och bild är inte synkade.