Bordtennis Skörpinge BTK 1950-60-tal

1950-tal Bertil Olsson, Lars Mauritzon, okänd
1960-tal Jan-Olof Johansson, Johnny Alm, Torsten Nilsson "Bagarn"
1950-tal Jan Denckert, Anders Hansson , "Lill Rune" Nilsson
1960-talet Bo Tegner
1960-tal Guno Ahlgren och Gunnar Lindkvist

Fest Skörpinge BTK, troligtvis i slutet av 1950- eller början av 1960-talet. En hel del, så här långt, okända ansikten.

Främst till vänster Jan Denckert, Anders Hansson, okänd, Birgit Hansson , okänd, Ingrid Denckert

Främst till vänster Rune Nilsson, Göte Bengtsson, Ingegerd Ahlgren, Guno Ahlgren.  i övrigt okända.
Främst till vänster Jan Denckert, i övrigt okända.
Från vänster Göte Bengtsson, Ingegerd Ahlgren, Guno Ahlgren
Rune Nilsson och Håkan Borggren, i övrigt okända.
Från vänster Guno Ahlgren, nr.3 Torsten Nilsson, i övrigt okända.
Från vänster Birgit Hansson, okänd, Ingrid Denckert
Okända
Okända
Till vänster Hilding Svensson, okänd.
Rune Nilsson och Anders Hansson
Anders Hansson och Jan Denckert
Guno Ahlgren och Anders Hansson
Pristagarna vänster Hilding Svensson, Göte Bengtsson, Guno Ahlgren
Göte Bengtsson och Anders Hansson.